El Maresme fa un pas més aconseguint més presència i notorietat en el sector del turisme de reunions.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha entrat a formar part del Catalunya Convention Bureau (CCB), un programa de l’Agència Catalana de Turisme que té l’objectiu de donar eines als professionals vinculats al turisme de reunions a través de la unió d’esforços de les administracions públiques i del sector empresarial. Amb aquesta adhesió, el Consorci i la seva marca especialitzada en el segment, Maresme Events, passen a formar part de l’oferta del CCB, que compta actualment amb més de 250 empreses i entitats especialitzades en l’organització de tot tipus d’esdeveniments, des de congressos, convencions i reunions fins a viatges d’incentius a Catalunya.

La intenció del Consorci de Turisme del Maresme és començar a treballar conjuntament amb el CCB, participant en formacions i en jornades específiques del sector MICE, com workshops o networkings o fires especialitzades. D’aquesta manera, la destinació Maresme aconseguirà una major notorietat i visibilitat internacional per a la captació del turisme de reunions i esdeveniments.

El Consorci de Turisme del Maresme s’adhereix al Catalunya Convention Bureau networking

Algunes de les funcions del CCB són donar assessorament sobre infraestructures, empreses i serveis turístics especialitzats en l’organització de reunions i la definició de programes post-reunions, socials i d’incentius, donar suport a candidatures per la captació de congressos i organitzar visites de prospecció i accions de coneixement de l’oferta i programes especialitzats.

El turisme de reunions és un sector que cada vegada té més adeptes, tant pel que fa a l’oferta com a la demanda: tot tipus d’empreses, des de grans companyies fins a les pimes, opten per fer escapades com a forma de realitzar les reunions en ambients més distesos, complementades amb activitats de cohesió d’equips.

El Maresme s’hi ha adaptat amb un constant creixement del nombre d’establiments que ofereixen espais, serveis i activitats per aquest sector. La destinació Costa del Maresme s’està posicionant com a seu d’esdeveniments corporatius, entre els quals s’hi compten els congressos, reunions i workshops, entre d’altres, i també en turisme d’incentius gràcies a un sector cada vegada més professionalitzat i una oferta molt completa.