Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

El lloc web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pretén posicionar els establiments, l’agenda turística i els productes turístics de la comarca del Maresme en llocs capdavanters pel que fa a la promoció turística a través de la xarxa.

1. LLOC WEB

1.1 CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte les condicions d’ús.

1.2 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

1.3 CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.

Per complir amb la llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc web són:

1.4 DADES IDENTIFICATIVES

 • Nom de domini: maresmeevents.cat
 • Denominació social: Consorci De Promoció Turística Costa Del Maresme
 • NIF: Q0801899F
 • Domicili social: Plaça Miquel Biada, 1 – 08301 Mataró (Barcelona)
 • Telèfon: 937 411 161
 • Correu electrònic: info@turismemaresme.cat
 • Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d’altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc web, tot hi els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links).

2.2. Condicions d’ús i funcionament del lloc Web

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la mateixa (d’ara endavant, l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d’identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

Pàgines web vinculades al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme:

2.3. Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d’aquest lloc web

La responsabilitat per l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i contrasenyes d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l’oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Està autoritzat l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest lloc web, sense autorització expressa del Consell Comarcal del Maresme.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, per mitjà de “framing”.
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, mitjançant “in line linking”.
 • L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme són propietat d’aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Mataró.

Política de PRIVACITAT

INFORMACIÓ A L’USUARI

Consorci De Promoció Turística Costa Del Maresme, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial o de contacte amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Base jurídica del tractament: consentiment de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

DRETS QUE ASSISTEIXEN L’USUARI:

Accedeix al document de sol·licitud

DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS SEUS DRETS:

Dades de contacte per a consulta per actuacions prèvies:

Registre D’activitats Com Responsable Del Tractament

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatories, ja que són necessaries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.