Informació sobre les mesures Covid de la nova normalitat a Catalunya i al Maresme.

Aquest espai està pensat per ajudar a les empreses a adaptar-se al nou context que ens ha portat la situació epidemiològica de la Covid-19, els protocols d’actuació dirigits al sector MICE sempre seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat.

Us deixem informació sobre com encarar l’activitat MICE al Maresme en aquesta nova etapa, assegurant les trobades responsables i els esdeveniments segurs.

Les recomanacions de la OMS i del Departament de Salut son en temps de Covid són:

– Mantenir les distàncies amb altres persones i evitar el contacte físic sempre que sigui possible.

– Fer un us adequat de la mascareta, quan sigui necessari.

– Seguir les indicacions dels organitzadors d’esdeveniments en tot moment.

– Mantenir la neteja i desinfecció de mans i dels espais de treball. Tenir gels hidroalcohòlics a disposició a tots els centres.

– No compartir objectes.

– Rentar-se les mans sovint, al menys durant 20 segons amb aigua i sabó o solucions alcohòliques.

Enllaços d’ interès:

Informació Covid de la Generalitat de Catalunya
Dades en temps real de l’evolució de la Covid-19 a Catalunya